(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Lelouch Lamperouge's Pro5 (Code Geass)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
chill_olite
Ám Hành Ngự Sử
chill_olite
Nữ
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)6238
Tổng số bài gửi : 575
Birthday : 07/07/1996
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Lelouch Lamperouge's Pro5 (Code Geass)   Thu Jun 23, 2011 1:47 am(ルルーシュランペルージ, Rurūshu Ranperūji Lelouch Lamperouge ? ) là nhân vật chính của Sunrise anime series Code Geass: Lelouch của các cuộc nổi dậy . Lamperouge is his assumed surname, while his real name is Lelouch vi Britannia ( ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア , Rurūshu vi Buritania ? ) , son of the 98th Britannian Emperor. Lamperouge là họ giả định của mình, trong khi tên thật là Lelouch vi Britannia (ルルーシュヴィブリタニア, Rurūshu vi Buritania ? ), con trai của Hoàng đế Britannian 98. His seiyū is Jun Fukuyama , and his child self is voiced by Sayaka Ohara . Ông Seiyu là Jun Fukuyama , và tự con của ông là lồng tiếng bởi Sayaka Ohara . His English dub voice is provided by Johnny Yong Bosch with Michelle Ruff doing Lelouch's child voice. Giọng lồng tiếng Anh của ông được cung cấp bởi Johnny Yong Bosch với Michelle Ruff tiếng nói trẻ em làm của Lelouch.

Đầu tiên xuất hiện Voiced by Lồng tiếng
Season 1, Episode 1 Season 1, Episode 1
Japanese Nhật Bản
Jun Fukuyama Jun Fukuyama
Sayaka Ohara (Child) Sayaka Ohara (trẻ em)
English Tiếng Anh
Johnny Yong Bosch Johnny Yong Bosch
Michelle Ruff (Child) Michelle Ruff (trẻ em)
Tiêu đề Notable relatives Đáng chú ý thân
11th Prince of Britannia Hoàng tử thứ 11 của Britannia
99th Emperor of Britannia 99 Hoàng đế của Britannia
Charles zi Britannia (father) Charles zi Britannia (cha)
Marianne vi Britannia (mother) Marianne vi Britannia (mẹ)
Nunnally vi Britannia (sister) Nunnally vi Britannia (em gái)
Rolo Lamperouge Rolo Lamperouge
(Non-brother) (Phi-em trai)
See Britannian Imperial Family Xem Britannian Hoàng gia đình
Trung thành Position Chức vụ
Black Knights Black Knights
Holy Britannian Empire Thánh Đế chế Britannian
United Federation of Nations Kỳ Liên đoàn các quốc gia
Leader and CEO of the Black Knights Lãnh đạo và Giám đốc điều hành của Hiệp sĩ đen
99th Emperor of the Holy Britannian Empire 99 Hoàng đế của Thánh chế Britannian
2nd Supreme Council Chairman of the UFN Hội đồng tối cao 2 Chủ tịch UFN
lịch sử lập kế hoạch nhân vật

While first designing the concept art design for Lelouch, the series' original character designers CLAMP had initially conceived of his hair color as being white. Ageha Ohkawa
, head writer at CLAMP, said she had visualized him as being a
character to which "everyone" could relate to as being "cool",
literally, a "beauty". Trong khi first thiết kế các thiết kế nghệ thuật khái niệm cho Lelouch, ban đầu nhân vật của loạt thiết kế CLAMP đã bước đầu hình thành của màu tóc của mình như là màu trắng. Ageha Ohkawa
, người đứng đầu nhà văn tại CLAMP, cho biết cô đã hình dung anh ta như
là một nhân vật mà "tất cả mọi người" có thể liên quan đến như là "mát
mẻ", nghĩa đen, một "vẻ đẹp". During
the early planning stages for Lelouch's alter ego, Zero, CLAMP had
wanted to create a mask never witnessed prior in any Sunrise series.
Trong giai đoạn lập kế hoạch sớm để làm thay đổi bản ngã của Lelouch,
Zero, CLAMP đã muốn tạo ra một mặt nạ trước không bao giờ chứng kiến
​​trong bất kỳ series Mặt Trời Mọc. While developing the character during the initial planning stages, the series' core staff at Sunrise, director Gorō Taniguchi , writer Ichirō Ōkouchi , and the production team discussed numerous possible influences for the character with CLAMP, such as KinKi Kids and Tackey & Tsubasa . [ 1 ] Trong khi phát triển các nhân vật trong giai đoạn lập kế hoạch ban đầu, nhân viên cốt lõi của loạt tại Sunrise, giám đốc Goro Taniguchi , nhà văn Ōkouchi Ichiro , và nhóm nghiên cứu sản xuất thảo luận ảnh hưởng rất nhiều có thể cho nhân vật với CLAMP, chẳng hạn như KinKi KidsTackey & Tsubasa . [ 1]phác thảo nhân vật

Lelouch was born on December 5, 1999 atb [ 2 ] atb as Lelouch vi Britannia the son of the Emperor of Britannia, Charles zi Britannia, and the late Imperial Consort Marianne , making Lelouch the Eleventh Prince of the Holy Britannian Empire. [ 3 ]
He was seventeenth in line to Imperial throne prior to his mother's
assassination, an event which also left his sister blind and crippled. Lelouch sinh ngày 5 tháng 12 năm 1999 ATB [2] ATB như Lelouch vi Britannia con trai của Hoàng đế Britannia, Charles zi Britannia, và cuối Imperial Consort Marianne , làm cho Lelouch Hoàng tử thứ mười một của Thánh chế Britannian. [3] Ông seventeenth xếp hàng để lên ngôi Hoàng gia trước khi vụ ám sát của mẹ mình, một sự kiện cũng để lại chị gái mù và tàn tật. A
ten year old Lelouch confronted the Emperor afterward and accused him
of leaving his mother defenseless, even going as far as renouncing his
entitlement to the throne. Đáp mười tuổi Lelouch đối mặt với
Hoàng đế và sau đó cáo buộc ông để lại mẹ mình tự vệ, thậm chí đi xa như
từ bỏ quyền được hưởng của mình lên ngôi. In response, his father banished him to Japan, where he was used as a political hostage in the Sakuradite conflict. Đáp lại, cha ông bị trục xuất ông đến Nhật Bản, nơi ông được sử dụng như một con tin chính trị ở Sakuradite xung đột. It was during his stay at the Kururugi household that he first met Suzaku Kururugi , with whom the young Lelouch did not interact initially in a friendly manner, [ 4 ] before later becoming friends. Đó là trong thời gian của mình tại hộ gia đình Kururugi rằng ông lần đầu tiên gặp Kururugi Suzaku , người mà các Lelouch trẻ không tương tác ban đầu một cách thân thiện, [4] trước khi sau này trở thành bạn bè. However,
when Britannia finally developed its Knightmare Frames, they decided to
invade Japan to seize control of the Sakuradite mines, consequently
discarding Lelouch's use as a diplomatic tool. Tuy nhiên, khi
Britannia cuối cùng của nó phát triển Knightmare Frames, họ quyết định
xâm lược Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát các mỏ Sakuradite, do đó loại
bỏ của Lelouch sử dụng như một công cụ ngoại giao. Lelouch,
fearing for his and his sister's safety, hid their true identities and
sought the help of the Ashford family, who were his mother's allies.
Lelouch, lo sợ cho sự an toàn của mình và em gái mình, giấu danh tính
thật sự của họ và tìm kiếm sự giúp đỡ của gia đình Ashford, mẹ mình bị
người đồng minh. His mother's death and his father's apparent apathy were huge blows to Lelouch. Mẹ của anh của cái chết và sự thờ ơ rõ ràng của cha mình đã thổi rất lớn cho Lelouch. He always felt that it was unfair for both his mother and sister, and therefore made it his goal to pursue a better world for Nunnally .
Ông luôn luôn cảm thấy rằng đó là không công bằng cho cả hai mẹ và em
gái, và do đó đã làm cho nó mục tiêu của mình để theo đuổi một thế giới
tốt đẹp hơn cho Nunnally . He
also seeks to discover the true reason for his mother's death, as she
was murdered in the Aries Imperial Palace, a place terrorists would be
unlikely to penetrate successfully without being noticed, if at all.
Ông cũng tìm cách khám phá ra lý do thực sự về cái chết của mẹ mình,
khi cô bị sát hại trong Imperial Palace Aries, một nơi những kẻ khủng bố
sẽ không thể thâm nhập thành công mà không bị nhận thấy, nếu ở tất cả. Lelouch possesses very strong philosophical beliefs: beliefs that define both his actions and his motivation for them. Lelouch sở hữu rất mạnh niềm tin triết học: xác định niềm tin rằng cả hai hành động của ông và động lực của mình cho họ. Perhaps his most notable is that he is against his father's beliefs of social Darwinism . Có lẽ đáng chú ý nhất của ông là ông là chống lại niềm tin của cha ông của thuyết Darwin xã hội . He believes the world can live in cooperation rather than competition and conflict. Ông tin rằng thế giới có thể sống trong sự hợp tác hơn là cạnh tranh và xung đột. To
achieve this aim, he believes that the ends justify the means; he is
willing to commit evil if it means bringing down a worse evil in the
process. Để đạt được mục tiêu này, ông tin rằng kết thúc biện
minh cho phương tiện, ông sẵn sàng cam kết ác nếu nó có nghĩa là đưa
xuống một ác tồi tệ hơn trong tiến trình. Lelouch also has strong beliefs concerning death and killing. Lelouch cũng có niềm tin mạnh mẽ liên quan đến cái chết và giết chết. Notably,
he states several times through the series his belief that "the only
ones who should kill, are those who are prepared to be killed."
Đáng chú ý, ông nói nhiều lần thông qua các loạt niềm tin của ông rằng
"những người duy nhất nên giết, là những người đang chuẩn bị để bị
giết."lịch sử nhân vật

Lelouch
is the handsome and intelligent son of the Emperor of Britannia,
Charles zi Britannia, and the late Imperial Consort Marianne vi
Britannia as well as the Eleventh Prince of the Holy Britannian Empire.
Lelouch là con trai đẹp trai và thông minh của Hoàng đế Britannia,
Charles zi Britannia, và Imperial cuối Consort Marianne vi Britannia
cũng như hoàng tử thứ mười một của đế chế Đức Thánh Britannian. After
the assassination of his mother and the crippling of his sister,
Nunnally, he confronted his father over his apparent lack of concern. Sau khi vụ ám sát mẹ và làm tê liệt của em gái mình, Nunnally, ông phải đối mặt cha mình hơn thiếu rõ ràng của mình quan tâm. Offended by his impudence, the Emperor exiled them both to Japan. Cử chỉ bất nhả bị xúc phạm của mình, Hoàng đế bị lưu đày cả hai sang Nhật Bản. In Japan, Lelouch spent his days with his sister at the Kururugi Shrine and met Suzaku Kururugi , whom he befriended after some initial animosity. Tại Nhật Bản, Lelouch đã dành ngày của mình với em gái của mình tại Shrine và gặp Kururugi Suzaku Kururugi , người mà ông kết bạn với một số thù địch sau khi ban đầu. Following
Britannia's invasion of Japan, Lelouch and Nunnally were forced to
leave the Kururugi Shrine, taking refuge with the Ashford family, who
were his mother's allies. Sau cuộc xâm lược của Nhật Bản
Britannia, Lelouch và Nunnally bị buộc phải rời khỏi đền Kururugi, quy y
với gia đình Ashford, mẹ mình bị người đồng minh.mùa giải đầu tiên

Lelouch
is introduced in the first episode of the series as a student of
Ashford Academy, where he is a member of its student council.
Lelouch được giới thiệu trong tập đầu tiên của loạt như một học sinh của
Ashford Academy, nơi ông là thành viên của hội đồng sinh viên của mình. A brilliant thinker who is quite talented at chess , he lives with his younger sister, Nunnally, and their maid, Sayoko Shinozaki , at a house situated within the compounds of Ashford Academy, where they are looked after by the Ashford family. Một nhà tư tưởng xuất sắc là người khá tài năng tại cờ vua , ông sống với em gái của mình, Nunnally, và người giúp việc của họ, Sayoko Shinozaki , tại một ngôi nhà nằm trong các hợp chất của Ashford Academy, nơi họ được chăm sóc bởi gia đình Ashford. Lelouch accidentally boards a truck being used by Japanese resistance operatives. [ 5 ] Within the truck is a capsule holding CC , who sacrifices herself to save him from the military forces trying to recapture her. Lelouch bảng vô tình một chiếc xe tải được sử dụng bởi HTX kháng Nhật Bản. [5] Trong các xe tải là một viên chức CC , người đã hy sinh bản thân mình để cứu anh ta từ các lực lượng quân sự đang cố gắng chiếm lại cô. When
it seems as if her sacrifice was pointless, CC suddenly touches his
hand and offers him the "Power of the King", the mythical power of
Geass. Khi nó có vẻ như sự hy sinh của cô là vô nghĩa, CC đột
nhiên chạm vào tay anh và đưa anh ta là "Power of the King", sức mạnh
huyền thoại của Geass. The
Geass manifests itself in him as the power of absolute obedience, which
allows him to make people obey his orders without question.
Geass Các thể hiện ở ông là sức mạnh của sự vâng phục tuyệt đối, cho
phép anh ta để làm cho người dân chấp hành mệnh lệnh của mình mà không
có câu hỏi. He uses this power to order the Britannian soldiers to kill themselves. Ông sử dụng sức mạnh này để ra lệnh cho binh sĩ Britannian tự sát. With his new power, Lelouch begins his rebellion against the Empire, starting by killing his half-brother, Clovis , after extracting information about the murder of his mother, Marianne.
Với sức mạnh mới của mình, Lelouch bắt đầu cuộc nổi loạn chống lại đế
chế của mình, bắt đầu bằng cách giết chết em trai của mình, Clovis , sau khi giải nén thông tin về cái chết của mẹ mình, Marianne. He
later forms the Order of the Black Knights and takes up the identity of
Zero to lead them, becoming a revolutionary and gaining popular support
amongst the people. Sau đó ông hình thức đặt hàng của các Hiệp
sĩ Đen và chiếm danh tính của Zero để dẫn họ, trở thành một sự hỗ trợ
mang tính cách mạng và được phổ biến trong nhân dân. The turning point in his rebellion comes when Euphemia li Britannia
declares the region under Mount Fuji the Special Administrative Zone of
Japan, giving the Japanese people their name and country back, albeit
in a much smaller area. Bước ngoặt trong cuộc nổi loạn của mình đến khi Britannia Euphemia li
tuyên bố khu vực dưới chân núi Fuji của Khu hành chính đặc biệt của
Nhật Bản, cho người dân Nhật Bản tên và quốc gia của họ trở lại, mặc dù
trong một khu vực nhỏ hơn nhiều. This
effectively destroys any possibility of the Black Knights' rebellion;
acceptance would render them powerless and refusal would make them
pariahs. Điều này có hiệu quả phá hủy bất kỳ khả năng của các
Hiệp sĩ nổi loạn Black '; chấp nhận sẽ làm cho họ bất lực và từ chối sẽ
làm cho họ pariahs. Lelouch confronts her at the opening ceremony and tries to have her shoot him, hoping to make himself a martyr. Lelouch đối mặt với cô tại lễ khai mạc và sẽ cố gắng để có cô bắn ông ta, hy vọng sẽ làm cho mình một vị tử đạo. When she says she plans to give up her royal title, he surrenders and agrees to work with her. Khi cô ấy nói rằng cô có kế hoạch từ bỏ danh hiệu hoàng gia của mình, ông đầu hàng và đồng ý để làm việc với cô ấy. However,
at this moment his Geass permanently activates without him knowing, and
an offhand comment about ordering her to kill the Japanese causes
Euphemia to do just that. Tuy nhiên, tại thời điểm này Geass của
mình vĩnh viễn kích hoạt mà không cần biết anh ta, và an bình luận ngay
về đặt hàng của mình để giết Euphemia nguyên nhân Nhật Bản để làm việc
đó. Lelouch
reluctantly kills her and uses the massacre as an excuse to spark the
Black Rebellion, in which he declares Japan to be an independent nation
and leads an attack on the Tokyo Settlement. Lelouch giết chết
bất đắc dĩ của mình và sử dụng các vụ thảm sát như một cái cớ để châm
ngòi cuộc nổi dậy đen, trong đó ông tuyên bố Nhật Bản là một quốc gia
độc lập và dẫn một cuộc tấn công về giải quyết Tokyo. The
attack goes well at first, but when Lelouch learns that Nunnally has
been kidnapped, he abandons the battle, leaving his forces helpless
against the better-organized Britannian military. Vụ tấn công
diễn ra tốt đẹp lúc đầu, nhưng khi biết rằng Nunnally Lelouch đã bị bắt
cóc, ông đã từ bỏ cuộc chiến, để lại lực lượng của ông bất lực chống lại
quân đội Britannian tốt hơn-có tổ chức. Lelouch makes his way to Kaminejima to search for Nunnally but is confronted by Suzaku. Lelouch làm cho đường đến Kaminejima để tìm kiếm Nunnally nhưng phải đối mặt với Suzaku. Suzaku exposes Zero as Lelouch to Kallen as she attempts to protect him. Suzaku lộ Zero như Lelouch để Kallen khi cô cố gắng để bảo vệ ông. Lelouch
attempts to broker a truce for Nunnally's sake, but Suzaku is
distraught over the death of Euphemia and refuses to listen.Lelouch
draws his pistol and both he and Suzaku attempt to shoot one another.
Lelouch nỗ lực trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn vì lợi ích của
Nunnally, nhưng Suzaku là quẫn trí về cái chết của Euphemia và từ chối
rút ra khẩu súng lục listen.Lelouch của mình và cả hai ông và cố gắng
Suzaku để bắn nhau.Thứ hai mùa

A year after the Black Rebellion, Lelouch is once again a student at Ashford Academy. Một năm sau khi cuộc nổi dậy Black, Lelouch một lần nữa là một sinh viên tại Học viện Ashford. Following
their attempt to kill one another at the end of the first season,
Suzaku captured Lelouch and turned him over to the Emperor. Sau nỗ lực của họ để giết nhau vào cuối mùa giải đầu tiên, Suzaku bắt Lelouch và biến anh ta trên cho Hoàng đế. The Emperor used his Geass to rewrite Lelouch's memories, removing any knowledge of Zero, Nunnally, or his royal heritage.
Hoàng đế được sử dụng Geass của mình để viết lại những kỷ niệm của
Lelouch, loại bỏ bất kỳ kiến ​​thức của Zero, Nunnally, hoặc di sản
hoàng gia của mình. The student body's memories were also rewritten by the Emperor to maintain the lie, with Rolo Lamperouge assigned as Lelouch's younger brother. Các sinh viên của những kỷ niệm cũng đã được viết lại bởi Hoàng đế duy trì nói dối, với Rolo Lamperouge phân công như em trai của Lelouch. Lelouch's memories are restored by CC, and he resumes leadership of the Black Knights. Lelouch của ký ức được phục hồi bằng CC, và anh sơ yếu lý lịch lãnh đạo của Black Knights. When
Nunnally is appointed as Governor of Area 11 and announces her plans to
reestablish the Special Administrative Zone of Japan, Lelouch falls
into depression since he would be impeding her wishes by continuing his
rebellion. Khi Nunnally được bổ nhiệm làm Thống đốc khu vực 11 và
công bố kế hoạch của mình để thiết lập lại khu hành chính đặc biệt của
Nhật Bản, Lelouch rơi vào trầm cảm kể từ khi ông sẽ là cản trở mong muốn
của mình bằng cách tiếp tục cuộc nổi loạn của mình. He nearly takes Refrain before Kallen stops him. Ông gần như mất Không được dừng lại trước khi Kallen ông. With
the help of Kallen and his friends at Ashford Academy, Lelouch realizes
that his mission no longer revolves solely around Nunnally but concerns
everyone. Với sự giúp đỡ của Kallen và bạn bè của mình tại Học
viện Ashford, Lelouch nhận ra rằng nhiệm vụ của mình không còn xoay
quanh chỉ Nunnally nhưng tất cả mọi người quan tâm. To
solve both concerns, Lelouch engineers the legal exile of the Black
Knights by getting the Britannians to agree to exile Zero in exchange
for bringing one million participants for Nunnally's new Japan.
Để giải quyết cả hai vấn đề, các kỹ sư Lelouch các lưu vong pháp lý của
các Hiệp sĩ đen bằng cách nhận được Britannians đồng ý Zero lưu vong để
trao đổi với 1.000.000 người tham gia mang lại cho Nunnally mới của Nhật
Bản. By
having all the participants (within include the Black Knights) dress as
Zero, he forces Suzaku to exile them all rather than order a massacre.
Bởi có tất cả những người tham gia (trong vòng bao gồm các Hiệp sĩ đen)
ăn mặc như Zero, ông lực lượng Suzaku để sống lưu vong chứ không phải
là tất cả để một vụ thảm sát. The
Black Knights escape to the Chinese Federation, where Lelouch begins
forging an alliance with the other world powers to create a force that
rivals Britannia. The Black Knights thoát cho Liên đoàn Trung
Quốc, nơi Lelouch bắt đầu làm giả một liên minh với các cường quốc thế
giới khác để tạo ra một lực lượng mà các đối thủ Britannia. He starts by destabilizing the Chinese Federation, returning control to Empress Tianzi from the High Eunuchs. Ông bắt đầu bằng cách làm mất ổn định của Liên đoàn Trung Quốc, trở về kiểm soát để Empress Tianzi từ các hoạn quan cao. Kallen
is captured during the battle, and Lelouch works to free her from their
custody when he returns to Area 11 while having the Black Knights
subdue any resistance. Kallen bị bắt trong trận chiến, và Lelouch
công trình miễn phí của mình khỏi nhà giam của họ khi ông trở về Khu
vực 11 trong khi có các Hiệp sĩ đen khuất phục bất kỳ kháng chiến. During his time in Area 11, Lelouch is targeted by Jeremiah Gottwald , now an assassin for the Geass Order. Trong thời gian ở Khu vực 11, Lelouch là mục tiêu của Jeremiah Gottwald , bây giờ một sát thủ cho tự Geass. Jeremiah unintentionally restores Shirley's memories in his search for Lelouch. Giê-rê-vô ý khôi phục những kỷ niệm của Shirley trong tìm kiếm của mình cho Lelouch. After
Lelouch discovers that Jeremiah's loyalty is to his mother Marianne and
not to Britannia, he reveals to him his true identity as Marianne's son
and gains his allegiance. Sau khi Lelouch phát hiện ra rằng lòng
trung thành của Jeremiah là Marianne mẹ mình và không để Britannia, ông
tiết lộ cho ông danh tính thực sự của mình như là con trai của Marianne
và tăng lòng trung thành của mình. Lelouch later finds Shirley, who has been shot by Rolo. Lelouch sau đó tìm thấy Shirley, người đã bị bắn bởi Rolo. Unable
to directly retaliate against Rolo, a grief-filled Lelouch changes his
plan to destroy the Geass Order instead: Jeremiah having provided him
with the complex's location. Không thể trực tiếp trả đũa Rolo,
một nỗi buồn đầy Lelouch thay đổi kế hoạch của mình để tiêu diệt các thứ
tự thay vì Geass: Jeremiah đã cung cấp anh ta với vị trí của phức tạp. During
the assault, VV's immortality is passed to the Emperor, and Lelouch
learns the true nature of his contract with CC, which is to take on her
immortality as the Emperor has with VV However, CC has decided to spare
him this fate by giving her immortality to the Emperor. Trong tấn
công, bất tử VV là truyền cho Hoàng đế, và Lelouch biết bản chất thực
sự của hợp đồng với CC, mà là để đi trên sự bất tử của mình như Hoàng đế
có với VV Tuy nhiên, CC đã quyết định kiện anh ta số phận này bằng cách
cho cô ấy sự bất tử cho Hoàng đế. Lelouch
refuses to let her die unhappy and convinces her to live on, but the
ordeal results in CC losing her memories of her life after gaining
Geass. Lelouch từ chối cho cô ấy chết không hài lòng và thuyết
phục cô để sống, nhưng kết quả thử thách trong CC mất những kỷ niệm của
bà về cuộc sống của cô sau khi đạt được Geass. Once Lelouch's new alliance, the United Federation of Nations, is formed, their first act is to liberate Japan.
Sau khi liên minh mới của Lelouch, Liên bang Mỹ của các quốc gia, được
hình thành, hành động đầu tiên của họ là để giải phóng Nhật Bản. After
learning that his father is still alive, Lelouch arranges a meeting
with Suzaku in an attempt to convince him to help ensure Nunnally's
safety. Sau khi biết cha mình vẫn còn sống, Lelouch sắp xếp một
cuộc họp với Suzaku trong một nỗ lực để thuyết phục anh ta để giúp đảm
bảo an toàn của Nunnally. However, Schneizel's troops interrupt the meeting to arrest Lelouch, convincing him that Suzaku sold him out. Tuy nhiên, Schneizel của quân gián đoạn cuộc họp bắt Lelouch, thuyết phục anh ta rằng anh ta Suzaku bán ra. Lelouch
escapes with the help of Guilford, whom he used his Geass on earlier,
and starts his attack on Tokyo while Rolo and Sayoko are sent in to
retrieve Nunnally and Kallen. Lelouch trốn thoát với sự giúp đỡ
của Guilford, người mà ông đã sử dụng Geass của ông về trước, và bắt đầu
cuộc tấn công của mình trên Tokyo trong khi Rolo và Sayoko được gửi để
lấy Nunnally và Kallen. When Suzaku arrives in defense of the city, he attempts to warn Lelouch of the FLEIJA bomb, but Lelouch refuses to believe him. Khi Suzaku đến trong quốc phòng của thành phố, ông cố gắng để cảnh báo Lelouch của bom FLEIJA, nhưng Lelouch không tin anh ta. Suzaku
is forced to fire it while under the influence of the command Lelouch
placed on him, destroying a large portion of the Tokyo Settlement. Suzaku buộc phải cháy nó trong khi dưới ảnh hưởng của Lelouch lệnh đặt trên ông ta, phá hủy một phần lớn giải quyết Tokyo. When Nunnally is believed to be dead, Lelouch is heartbroken and drives off Rolo in grieving jealously. Khi Nunnally được cho là đã chết, Lelouch là đau khổ và ổ đĩa ngoài Rolo trong đau buồn ghen tuông. This
is only made worse when Schneizel convinces the Black Knights to betray
him using recorded evidence from his meeting with Suzaku that makes it
appear he deliberately caused the massacre that started the Black
Rebellion, with Lelouch lying about the Black Knights being his tools to
get himself killed by them. Điều này chỉ làm tồi tệ hơn khi
thuyết phục các Hiệp sĩ Schneizel Black phản bội anh ta sử dụng bằng
chứng ghi lại từ cuộc gặp với Suzaku mà làm cho nó xuất hiện, ông cố
tình gây ra vụ thảm sát đó bắt đầu cuộc nổi dậy Black, với Lelouch nằm
về Black Knights là công cụ của mình để có được chính mình giết chúng. After
Rolo evacuates Lelouch at the cost of his own life, Lelouch admits that
his previous outbursts were lies, since because everything he's done
has been based on lies, that too must have been. Sau khi sơ tán
Rolo Lelouch với chi phí của cuộc sống riêng của mình, Lelouch thừa nhận
rằng vụ nổ trước đó của ông đã nằm, vì tất cả mọi thứ vì anh ấy đã được
thực hiện dựa trên dối trá, mà cũng phải có được. Despite
his sibling connection with Rolo being a lie, and having viewed him as
nothing more than trash, Lelouch, in the end, values Rolo in the same
regard as Nunnally and Shirley and buries him properly, placing upon his
grave the locket that Rolo had always cherished. Mặc dù kết nối
anh chị em của mình với Rolo là một lời nói dối, và có xem anh như không
có gì hơn Lelouch, thùng rác, cuối cùng, các giá trị Rolo trong cùng
một vấn đề như Nunnally và Shirley và chôn ông đúng cách, đặt trên mộ
của ông mề đay mà đã Rolo luôn luôn ấp ủ. Lelouch
then decides to go to Kamine Island and defeat his father, using his
Geass to cause an uprising among the Britannian military as cover, and
uses a bomb to destroy the Thought Elevator while being trapped with the
Emperor within the Sword of Akasha. Lelouch sau đó quyết định đi
đến Kamine đảo và đánh bại cha mình, bằng cách sử dụng Geass của mình
để gây ra một cuộc nổi dậy trong quân đội Britannian như che, và sử dụng
một quả bom để phá hủy Thang Tư tưởng trong khi bị mắc kẹt với Hoàng đế
trong Sword of Akasha. Facing
his father, Lelouch learns of the Emperor's full plan to destroy "God",
C's World, the collective unconsciousness of all humanity, and remake
the world without lies, thereby creating peace. Đối mặt với cha
mình, Lelouch học của kế hoạch đầy đủ của Hoàng đế để tiêu diệt "Thiên
Chúa", C của Thế giới, bất tỉnh tập thể của nhân loại, và làm lại thế
giới mà không nằm, qua đó tạo ra hòa bình. He
also learns the truth behind his mother's assassination, and that her
soul lived on through the Geass power CC gave to her prior, as she
inhabited Anya's body. Anh cũng biết sự thật đằng sau vụ ám sát
của mẹ mình, và rằng linh hồn của cô sống trên thông qua các Geass điện
CC đã đến trước cô, khi cô có người ở cơ thể của Anya. Furthermore, every action Charles took since obtaining Geass was planned out to find CC and complete the Ragnarök Connection. Hơn nữa, mọi hành động Charles kể từ khi nhận được Geass đã được lên kế hoạch ra để tìm CC và hoàn thành việc kết nối Ragnarok. Though
conflicted at first, Lelouch realizes that their intentions are selfish
as they put their plans first before the people, and the dead will be
reunited with the living. Mặc dù lúc đầu mâu thuẫn, Lelouch nhận
ra rằng ý định của họ ích kỷ như họ đặt kế hoạch của họ đầu tiên trước
khi người dân, và người chết sẽ được đoàn tụ với người sống. Lelouch
denounces his parents' new world as nothing but a retreat into a
deluded past and concludes that what he wants for himself and the world
is "tomorrow". Lelouch lên án thế giới mới của cha mẹ là gì,
nhưng rút lui thành một quá khứ bị lừa dối và kết luận rằng những gì ông
muốn cho bản thân và thế giới là "ngày mai". Fully
awakening his Geass, Lelouch's request causes C's World to sever the
Ragnarök Connection and then absorb his parents, dissolving them into
oblivion for their selfishness, in spite of Charles' final words to
Lelouch that forsaking the world he envisioned would only make
Schneizel's a reality. Hoàn toàn thức tỉnh Geass của mình,
Lelouch là yêu cầu gây ra Thế giới của C để cắt đứt kết nối Ragnarok và
sau đó hấp thụ các bậc cha mẹ của mình, hòa tan vào quên lãng cho sự ích
kỷ của họ, bất chấp những lời cuối cùng Charles 'để Lelouch mà từ bỏ
thế giới, ông hình dung sẽ chỉ làm cho Schneizel là một thực tế . One
month later, he installs himself as the 99th Emperor of Britannia and
appoints Suzaku as his "Knight of Zero" to set the stage for their plan,
Zero Requiem. Một tháng sau, ông cài đặt mình là Hoàng đế của
Britannia 99 và bổ nhiệm Suzaku là "Hiệp sĩ của Zero" của mình để chuẩn
bị cho kế hoạch của họ, Zero Requiem. As
Emperor, Lelouch establishes himself as an ally of justice, dismantling
the Britannian class system and freeing every colony (thereby
abolishing the concept of "Numbers") while resorting to repression
against those who may oppose him. Khi Hoàng đế, Lelouch thiết lập
mình như là một đồng minh của công lý, tháo dỡ hệ thống lớp Britannian
và giải phóng mọi thuộc địa (qua đó xoá bỏ khái niệm "số") trong khi
dùng đến đàn áp chống lại những người có thể phản đối ông. However, the seemingly benevolent acts are a smokescreen for his intention to take over the world, as part of the Zero Requiem. Tuy nhiên, các hành vi nhân từ dường như là một khói cho ý định của mình để có trên thế giới, như một phần của Zero Requiem. After
disposing of the last Britannian resistance, and knowing he has to act
before Schneizel makes his move, Lelouch announces that Britannia
intends to join the UFN As she escorts him to the meeting, Kallen tries
to confront him about what she means to him along the way, but Lelouch
remains silent on the matter, even when she kisses him, not wanting to
involve her. Sau khi xử lý các kháng Britannian cuối cùng, và
biết anh đã hành động trước khi Schneizel làm cho di chuyển của mình,
Lelouch thông báo rằng Britannia có ý định tham gia UFN Khi cô hộ tống
anh ta đáp, Kallen cố gắng đối đầu với ông về những gì cô ấy có nghĩa là
anh ta dọc theo Bằng cách này, nhưng Lelouch vẫn im lặng về vấn đề này,
ngay cả khi cô hôn anh ta, không muốn liên quan đến cô. She bids him farewell when it becomes clear he will not respond, and Lelouch does the same once she walks away. Cô thầu ông chia tay khi nó trở nên rõ ràng anh ta sẽ không trả lời, và Lelouch không giống nhau khi cô ấy bỏ đi. At
the meeting, Lelouch takes the council members hostage after it is
revealed that Britannia's large population would give him a majority
voting block. Tại cuộc họp, Lelouch có các thành viên hội đồng
con tin sau khi tiết lộ rằng dân số lớn của Britannia sẽ cho anh ta một
khối bỏ phiếu đa số. This brings him into conflict with Schneizel and the Black Knights, the former bringing his FLEIJA-equipped floating fortress Damocles into the battle. Điều này đưa anh ta vào cuộc xung đột với Schneizel và các Hiệp sĩ Black, cựu mang FLEIJA được trang bị pháo đài nổi Damocles của mình vào trận chiến. The biggest surprise comes when Nunnally is revealed to be alive and declares herself to be his enemy. Điều ngạc nhiên lớn nhất đến khi Nunnally được tiết lộ để được sống và tuyên bố mình là kẻ thù của mình. Though initially reluctant, Lelouch is convinced that he must fight her for the sake of his plan. Mặc dù ban đầu miễn cưỡng, Lelouch là thuyết phục rằng ông ta phải chiến đấu của mình vì lợi ích của kế hoạch của mình. After successfully deploying a countermeasure to the FLEIJA with Suzaku's help, he is able to board the Damocles and outwit Schneizel in his escape shuttle, placing him under a Geass command to serve Zero. Sau khi thành công triển khai một biện pháp đối phó với FLEIJA với sự giúp đỡ của Suzaku, ông có thể hội đồng quản trị Damocles và đánh lừa Schneizel trong tàu con thoi thoát của ông, đặt ông dưới một lệnh Geass để phục vụ Zero. When
Lelouch comes to retrieve the FLEIJA control key from Nunnally, she
reveals that she somehow managed to overcome her blindness, caused by
the effects of their father's Geass, through her own willpower, as well
as her plan to turn Damocles into a symbol of hatred that would unite the world.
Khi Lelouch đi kèm để lấy chìa khóa kiểm soát FLEIJA từ Nunnally, cô
tiết lộ rằng cô ấy bằng cách nào đó để vượt qua mù lòa của mình, do ảnh
hưởng của Geass cha của họ, thông qua ý chí của mình, cũng như kế hoạch
của mình để biến Damocles thành một biểu tượng của sự hận thù mà có thể đoàn kết thế giới. After hearing this, Lelouch uses his Geass to force her to relinquish the key, thus putting Damocles under his control. Sau khi nghe điều này, Geass Lelouch sử dụng của mình để buộc cô từ bỏ các chính, do đó đặt dưới sự kiểm soát của Damocles. With no one left capable of opposing him, Lelouch becomes the ruler of the world. Với không có ai để lại có khả năng chống lại anh ta, Lelouch trở thành người cai trị của thế giới. Two months later, Lelouch arranges for the public execution of the Black Knight leaders and the UFN representatives. Hai tháng sau, Lelouch sắp xếp để thực hiện công của các nhà lãnh đạo Black Knight và đại diện UFN. Suzaku,
disguised as Zero, interrupts and stabs Lelouch through the stomach,
this being the culmination of the Zero Requiem as they had planned. Suzaku, cải trang như Zero, ngắt và Lelouch đâm qua dạ dày, điều này là đỉnh cao của Zero Requiem khi họ đã lên kế hoạch. Lelouch gives his life to create a more peaceful world as the only hated one left was Lelouch himself. Lelouch cho cuộc sống của mình để tạo ra một thế giới hòa bình hơn như là người duy nhất còn lại là Lelouch ghét chính mình. Lelouch gives Suzaku a final order: to discard his old identity and play the role of Zero for the rest of his life. Lelouch cho Suzaku một thứ tự cuối cùng: để loại bỏ bản sắc cũ của mình và đóng vai trò của Zero cho phần còn lại của cuộc đời. Lelouch declares in his final breath that he has destroyed the world and created it anew. Lelouch tuyên bố trong hơi thở cuối cùng của ông rằng ông đã bị phá hủy thế giới và tạo ra nó trở lại. The
aftermath is narrated by Kallen, who states that Lelouch's actions did
improve the world after he became the main focus of the people's hatred,
even though certain problems may still remain during the
reconstruction. Hậu quả là thuật lại bởi Kallen, người bang hành
động đó là Lelouch đã cải thiện thế giới sau khi ông trở thành trọng tâm
chính của thù hận của nhân dân, mặc dù vấn đề nhất định vẫn có thể vẫn
còn trong quá trình tái cấu trúc. CC makes one last remark during the final scene of the series addressed to Lelouch. CC làm cho một nhận xét cuối cùng trong cảnh cuối cùng của dòng gửi đến Lelouch.~Nếu ko còn nơi nào để trở về...~

Tài sản của chill_olite

Tài sản
Tài sản:Được sửa bởi chill_olite ngày Thu Jun 23, 2011 1:52 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://codegeassfc.forum-viet.net
chill_olite
Ám Hành Ngự Sử
chill_olite
Nữ
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)6238
Tổng số bài gửi : 575
Birthday : 07/07/1996
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: Lelouch Lamperouge's Pro5 (Code Geass)   Thu Jun 23, 2011 1:50 am

Khả năng

[ edit ] Geass [ sửa ] Geass

Lelouch's
Geass, given to him by CC, grants him "the power of absolute
obedience," allowing him to plant commands within a person's mind upon
eye contact which they will obey without question. Geass của
Lelouch, trao cho anh bằng cách CC, trợ cấp ông là "sức mạnh của sự vâng
phục tuyệt đối", cho phép anh ta để trồng các lệnh trong tâm trí của
một người khi ánh mắt đó họ sẽ tuân theo mà không có câu hỏi. Activation of his Geass is visually represented by the manifestation of a Geass sigil in his left eye. Kích hoạt của Geass của ông là trực quan đại diện bởi các biểu hiện của một Sigil Geass vào mắt trái của mình. Commands dictated in this state are written into the minds of anyone who makes eye contact. Các lệnh quyết trong trạng thái này được viết vào tâm trí của bất cứ ai làm cho ánh mắt. Lelouch could initially toggle Geass activation at will, but subsequently loses this control. Lelouch ban đầu có thể chuyển đổi sẽ kích hoạt Geass tại, nhưng sau đó mất kiểm soát này. In
the second season, CC gives Lelouch a contact lens that blocks his
Geass, but indicates that his Geass will eventually grow powerful enough
to render it ineffective. Trong mùa giải thứ hai, CC cho Lelouch
một ống kính liên lạc khối Geass của mình, nhưng chỉ ra rằng Geass của
ông cuối cùng sẽ phát triển đủ mạnh để làm cho nó không hiệu quả. This
occurs when Lelouch's Geass evolves to cover his other eye in episode
21 of the second season, but he receives a second contact to compensate.
Điều này xảy ra khi Geass Lelouch của tiến hóa để che mắt khác của ông
trong tập 21 của mùa giải thứ hai, nhưng ông nhận được một liên hệ thứ
hai để bù đắp. Of
all the Geass abilities in the series, Lelouch's has been explored the
most, as Lelouch takes time to experiment with his Geass soon after he
acquires it. Trong tất cả các khả năng Geass trong loạt bài này,
Lelouch đã được khám phá nhiều nhất, như Lelouch cần có thời gian để thử
nghiệm với Geass của mình ngay sau khi ông mua lại nó. Because
of his thorough research, more specifics are known about Lelouch's
Geass than with any other: including its side effects and limitations.
Do nghiên cứu kỹ lưỡng của mình, chi tiết cụ thể hơn được biết về Geass
Lelouch của hơn với bất kỳ khác: bao gồm các tác dụng phụ và hạn chế
của nó.

 • Commands must be issued verbally. Các lệnh phải được ban hành bằng lời nói.
 • Eye contact, either direct or via a reflective surface, is required for commands to be issued. Tiếp xúc mắt, hoặc là trực tiếp hoặc thông qua một bề mặt phản chiếu, là cần thiết cho các lệnh được ban hành. Eye contact through a screen or sensor (such as those on Knightmares) is insufficient. Eye liên hệ thông qua một màn hình hoặc bộ cảm biến (như trên Knightmares) là không đủ. The maximum effective distance is 270 meters. Khoảng cách có hiệu quả tối đa là 270 mét.
 • Commands
  may be issued only once to any given individual, but any number of
  commands may be issued at initial application so long as eye contact is
  unbroken. Các lệnh có thể được cấp một lần cho bất kỳ cá nhân
  nhất định, nhưng bất kỳ số lượng các lệnh có thể được cấp tại ứng dụng
  ban đầu, miễn là ánh mắt là không gián đoạn. In addition, the commands apparently never wear off so long as the conditions still apply. Ngoài ra, các lệnh dường như không bao giờ tắt mặc, miễn là các điều kiện vẫn còn được áp dụng. Since Jeremiah's Geass Canceler negates all Geass effects, those exposed to it may be commanded once again.
  Kể từ khi Giê-rê-của Geass Canceler phủ nhận tất cả các hiệu ứng Geass,
  những người tiếp xúc với nó có thể được chỉ huy một lần nữa.
 • Commands
  are limited to what the victim is physically and mentally capable of,
  though they will try to carry out the command to the best of their
  ability. Các lệnh được giới hạn cho những gì nạn nhân chất và
  tinh thần có khả năng, mặc dù họ sẽ cố gắng để thực hiện các lệnh để hết
  khả năng của họ. For
  example, a victim will not be able to correctly answer a question they
  do not know the answer to, but will direct the user to someone who can
  if they are able. Ví dụ, một nạn nhân sẽ không thể trả lời đúng
  một câu hỏi họ không biết câu trả lời, nhưng sẽ trực tiếp người sử dụng
  cho những người có thể nếu họ có thể. The victim can, however, be commanded into an induced belief (such as forgetting things or hallucinating ) even though this is not normally biologically possible. Nạn nhân có thể, tuy nhiên, được chỉ huy vào một niềm tin gây ra (như quên đi những điều hay ảo giác ) mặc dù điều này là không bình thường về mặt sinh học có thể.
 • The
  victim's memories for the duration of command issue and execution are
  sealed and cannot be recalled, thus anyone affected by the power will
  not be able to remember anything they did while carrying out the command
  or who ordered them to do it. Các nạn nhân của những kỷ niệm
  trong suốt thời gian phát hành và thực hiện lệnh được niêm phong và
  không thể nhớ lại, do đó bất cứ ai bị ảnh hưởng bởi quyền lực sẽ không
  thể nhớ bất cứ điều gì họ đã làm trong khi thực hiện các lệnh hoặc người
  ra lệnh cho họ làm điều đó.
 • Though a victim with strong will may resist a command at first, they will eventually submit. Mặc dù là nạn nhân với ý chí mạnh mẽ có thể chống lại một lệnh lần đầu tiên, cuối cùng họ sẽ trình.
So
long as the above conditions are met, commands may be issued to anybody
(including the user himself), besides those who have gained the power
of immortality, and to any number of individuals at once. Vì vậy,
miễn là các điều kiện trên được đáp ứng, các lệnh có thể được cấp cho
bất kỳ ai (kể cả người sử dụng chính mình), bên cạnh những người đã đạt
được sức mạnh của sự bất tử, và cho bất kỳ số lượng cá thể cùng một lúc. Those
under the effect of Geass are signified by a red outline on their
irises, presumably a visual cue for the viewer since the characters
never point it out. Những người dưới tác dụng của Geass được biểu
thị bằng một phác thảo màu đỏ trên con ngươi của họ, có lẽ là một dấu
hiệu thị giác cho người xem kể từ khi các nhân vật không bao giờ điểm nó
ra. After his Geass evolves, eye-contact is no longer necessary and the maximum effective range is increased. Sau khi Geass của mình tiến hóa, liên hệ với mắt không còn cần thiết và phạm vi tối đa hiệu quả được tăng lên. [ edit ] Intellect [ sửa ] Trí tuệ

Even without his Geass, Lelouch is a formidable opponent. Mặc dù không có Geass của mình, Lelouch là một đối thủ đáng gờm. He is highly intelligent, possessing a genius -level intellect, and is capable of devising and executing strategies with incredible speed and precision. Ông rất thông minh, sở hữu một tài năng trí tuệ cấp, và có khả năng đặt ra và thực hiện chiến lược với tốc độ đáng kinh ngạc và độ chính xác. Rollo
notes that operating the Absolute Defense Field of the Shinkirō
requires complex calculations which he cannot perform, while Lelouch
almost makes it look easy. Rollo lưu ý rằng điều hành lĩnh vực
quốc phòng tuyệt đối của Shinkirō đòi hỏi tính toán phức tạp mà ông
không thể thực hiện, trong khi Lelouch gần như làm cho nó trông dễ dàng. Lelouch
is also charismatic and persuasive; as Zero, he is able to win the
support of much of Japan's population through well-delivered speeches
combined with his ability to make miracles in almost any situation
through his superior strategic planning. Lelouch cũng lôi cuốn và
thuyết phục; như Zero, anh có thể giành chiến thắng sự hỗ trợ của phần
lớn dân số của Nhật Bản thông qua các bài phát biểu kết hợp với khả năng
của mình để làm phép lạ trong tình hình hầu như bất kỳ thông qua kế
hoạch chiến lược của cấp trên. [ edit ] Physical [ sửa ] Vật lý

Physically, Lelouch is underwhelming. Về thể chất, Lelouch là underwhelming. He possesses the physical prowess of a teenager who engages in little strenuous physical activity. Ông sở hữu sức mạnh vật lý của một thiếu niên tham gia vào các hoạt động thể chất nặng ít. Thus, one of Lelouch's traits is the inability to run very fast for any substantial period of time.
Như vậy, một trong những đặc điểm của Lelouch là không có khả năng chạy
rất nhanh cho bất kỳ khoảng thời gian đáng kể thời gian. Within
the series, this is usually played for comedic effect, as Lelouch is
constantly outpaced by his classmates in every situation, and even the
most simple tasks requiring manual labor exhaust him before he manages
to accomplish anything significant. Trong loạt bài này, điều này
thường được chơi cho hiệu hài hước, như Lelouch là liên tục tăng nhanh
hơn bởi bạn cùng lớp của mình trong mọi tình huống, và ngay cả những
nhiệm vụ đơn giản nhất yêu cầu lao động thủ công thải ông trước khi ông
quản lý để thực hiện bất cứ điều gì đáng kể. This
joke is taken to its logical conclusion in the second season, where it
is revealed that Lelouch is supposed to attend remedial physical
education classes, but skips them as often as possible. Trò đùa
này được đưa đến kết luận hợp lý của nó trong mùa thứ hai, nơi nó được
tiết lộ rằng Lelouch là vụ phải tham gia khắc phục hậu quả các lớp học
giáo dục thể chất, nhưng bỏ qua chúng càng nhiều càng tốt. This
creates problems when Sayoko poses as Lelouch: she is a master of
martial arts, and hence far more athletic than Lelouch himself.
Điều này tạo ra vấn đề khi Sayoko đặt ra như Lelouch: cô ấy là một bậc
thầy về võ thuật, và do đó nhiều hơn thể thao hơn Lelouch mình. However, Lelouch does display above average hand-eye coordination , both with firearms and the keyboard -based control system of the Shinkirō. Tuy nhiên, Lelouch không hiển thị trên trung bình phối hợp tay-mắt , cả hai với súng ốngbàn phím dựa trên hệ thống điều khiển của Shinkirō.
Lelouch's Knightmare, the Shinkirō Lelouch của Knightmare, các Shinkirō


Lelouch
is shown to be very talented at domestic skills such as cooking and
sewing; it has been stated that this comes as a result of his taking
care of himself and Nunnally for seven years. Lelouch là thể hiện
được tài năng ở trong nước như kỹ năng nấu ăn và may, nó đã được nói
rằng điều này đi kèm như là kết quả của việc mình chăm sóc bản thân và
Nunnally trong bảy năm. He
serves as the cook for parties held by the Student Council, both
because the others (except Milly) are terrible cooks and nobody else can
meet his exacting requirements (such as measuring ingredients to three
significant decimals). Ông phục vụ như là nấu ăn cho các bên được
tổ chức bởi Hội đồng sinh viên, cả hai bởi vì những người khác (trừ
Milly) là đầu bếp kinh khủng và không ai khác có thể đáp ứng yêu cầu
exacting của mình (chẳng hạn như đo thành phần ba số thập phân đáng kể). Prior
to Suzaku's arrival at Ashford Academy, Lelouch piloted the Ganymede
Knightmare Frame during school festivals, and thus is capable of
proficiently handling a Knightmare. Trước khi đến của Suzaku ở
Ashford Academy, Lelouch thí điểm các Ganymede Knightmare Frame trong
các lễ hội trường, và do đó có khả năng thành thạo xử lý một Knightmare. He
rarely battles opponents one on one, instead usually attacking with
coordinated groups or using clever deceptions to gain an advantage.
Ông hiếm khi trận đánh đối thủ một ngày một, thay vì thường tấn công
với các nhóm phối hợp hoặc sử dụng thông minh lừa dối để đạt được một
lợi thế. Pilots
such as Suzaku and Cornelia, both of whom are masterful Knightmare
pilots and usually pilot more advanced Knightmares than his own, are
commonly able to overwhelm him in single combat. Các phi công như
Suzaku và Cornelia, cả hai đều là những phi công bậc thầy và Knightmare
Knightmares thường thí điểm tiến bộ hơn của chính mình, thường có thể
áp đảo anh ta trong chiến đấu duy nhất. Lelouch is typically accompanied by Kallen, who serves as his personal guard. Lelouch thường đi kèm với Kallen, người phục vụ như bảo vệ cá nhân của mình. After stealing the Gawain , Lelouch co-pilots it with CC, controlling the weapons and command functions while C2 handles navigation and flight. Sau khi ăn cắp các Gawain , Lelouch đồng phi công nó với CC, kiểm soát vũ khí và các chức năng xử lý lệnh trong khi C2 chuyển hướng và các chuyến bay. After the Black Knights are exiled from Japan, Lelouch pilots the Shinkirō
, which has the most powerful defense of any Knightmare, but it
requires his level of intellect to perform the complex calculations
needed for this defense to be effective. Sau khi các Hiệp sĩ đen là bị trục xuất khỏi Nhật Bản, các phi công Lelouch Shinkirō
, trong đó có quốc phòng mạnh mẽ nhất của Knightmare bất kỳ, nhưng nó
đòi hỏi trình độ của trí tuệ của mình để thực hiện các tính toán phức
tạp cần thiết cho quốc phòng này có hiệu quả. This near-impenetrable defense allows him to hold his own against even the members of the Knights of the Round during the second battle of Tokyo. Quốc phòng này gần như không thể xuyên thủng cho phép ông giữ riêng của mình chống lại cả các thành viên của Hiệp sĩ của tròn trong trận chiến thứ hai của Tokyo.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Lelouch_Lamperouge
Vì còn một số chưa dc dịch (một số từ ngữ) nên mọi ng thông cảm nhe~Nếu ko còn nơi nào để trở về...~

Tài sản của chill_olite

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://codegeassfc.forum-viet.net
Thanh
Người Đoán Mộng
Thanh
Nữ
Clover leaves7 Viên (moneyTFC)767
Tổng số bài gửi : 493
Birthday : 08/03/1912
Vi pham :
0 / 100 / 10


Bài gửiTiêu đề: Re: Lelouch Lamperouge's Pro5 (Code Geass)   Thu Jun 23, 2011 3:57 am

Lộn box rồi chị ~ Thành của lãnh chúa chỉ nói về TsubasaRC thôi ~
Chuyển box sang Thành phố trực thuộc trung ương ~> Clamp's Manga& Anime nha chị (~ em lười quá, chị chuyển đi )
btw, song ngữ thế này hơi khó theo dõi chị à ko có wiki Việt ạ?

Tài sản của Thanh

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content


Bài gửiTiêu đề: Re: Lelouch Lamperouge's Pro5 (Code Geass)   


Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

Lelouch Lamperouge's Pro5 (Code Geass)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: Manga-Anime State :: Thành của lãnh chúa :: Trụ sở nhóm phóng viên Clamp :: Clamp's Manga-Anime :: Only about TsubasaRC-